Netradičně za poznáním

Logo EU a MŠMT

Naše základní škola realizuje projekt s názvem Netradičně za poznáním, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013543, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.
Doba realizace projektu je od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021.

V průběhu projektu budou realizovány tyto aktivity: 

• osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích kurzů – oblast informačních a komunikačních technologií

• vzájemná spolupráce pedagogů v oblasti čtenářské gramotnosti

• tandemová výuka

• Klubu zábavné logiky a deskových her

• Čtenářský klub

• Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

• projektové dny ve škole


Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

Tento projekt je spolufinancován EU.