Společně za poznáním

Naše škola realizuje projekt s názvem Společně za poznáním
registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005935, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. 

Doba realizace projektu je od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019.

Projekt je zaměřen na: 
– profesní rozvoj pedagogů ZŠ – další vzdělávání pedagogů v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti, cizích jazyků;

– profesní rozvoj pedagogů ZŠ – realizace několika bloků tandemové výuky;

– extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ – Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem.

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků ZŠ v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován EU.