Čtenářský klub

V rámci projektu Šablony II probíhají v naší škole mimo jiné i odpolední čtenářské kluby. Do jednoho z nich docházejí žáci 5. ročníku. Společně zde čtou knihy, které si vyberou z nabídky školní knihovny. Již dočítáme druhou knihu.
Náplní klubu není jen pouhé čtení. O knihách i přečteném příběhu si následně povídáme, vyjadřujeme dojmy, domýšlíme děj, řešíme tajenky…
Tato činnost přispívá nejen ke zlepšení plynulosti čtení a porozumění čtenému textu, ale utváří také kladný vztah k četbě a literatuře.

Häuslerová