Společně to dokážeme

IMPLEMENTACE REFORMY 3.2.2 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY
Investice podporuje školy s vyšším poměrem sociálně znevýhodněných žáku a řeší nerovnosti ve vzdělávání v souladu s cíli Strategie 2030+.