Internát

Internát je součástí ZŠ praktické Bílina, která jako jedna z mála v Ústeckém kraji nabízí ubytování pro děti s lehkým , středně těžkým a těžkým mentálním postižením a kombinovanými vadami.

Přihlášení dítěte na internát má řadu výhod:
– je zajištěna pravidelná docházka a příprava do školy
– u mnoha žáků dochází ke zlepšení výsledků ve školní práci
– dítě získává potřebné dovednosti a návyky 
– není vytrženo z rodinného prostředí a rodina není zbavena odpovědnosti za jeho výchovu 
– dítě může být ochráněno před umístěním do dětského domova či výchovného ústavu. 

Internát sehrává důležitou úlohu při výchovném působení na žáky v době jejich volného času. Zajišťuje dětem ubytování, stravování, pravidelnou hygienu, odpočinkové, rekreační, zájmové činnosti, snaží se předcházet negativním jevům /šikana, drogy, kouření, alkoholismus, rasismus, vandalismus, agresivita aj./, pomáhá vytvářet žádoucí vztahy s ostatními dětmi a dospělými. Se školou tvoří společně řízený celek.
Internát supluje rodinu ve dnech školního vyučování. Prázdniny a víkendy tráví děti ve své rodině.

Vnitřní řád internátu
Přehled poplatků
Fotografie