Zábavné učení

Naše základní škola realizuje projekt s názvem Zábavné učení, registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021211, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III.
Doba realizace projektu je od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2023.

Projekt je zaměřen na:

  • tandemovou výuku v ZŠ
  • kluby pro žáky ZŠ
  • doučování žáků ZŠ ohrožených školních neúspěchem
  • projektové dny ve výuce

Hlavními cíli projektu jsou sociální integrace žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání, kvalitní podmínky pro inkluzivní vzdělávání a zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení její relevance pro trh práce.

Tento projekt je spolufinancován EU.