Pracovníci školy

Vedení školy
Ředitelka :   Mgr.,Bc.Iveta Krzáková
Zástupkyně ředitelky :  Mgr.,Bc.Iva Häuslerová

Poradní sbor
výchovná poradkyně,– Mgr.Iveta Vaiglová
metodik primární prevence  – Mgr.Martina Jurdová
metodické sdružení pro 1.stupeň – Mgr.Alice Janišová
metodické sdružení pro 2.stupeň – Mgr.Ludmila Bašová
metodik environmentální výchovy – Mgr.Hana Bendová

Třídní učitelé
Třídy základní školy praktické
I..  (1., 3.,5.S) Mgr. Radhika Šounová,  as.ped. Bc. Radka Šauerová
IV. (4.,7.S) Bc. Barbora Králová, Dis.,  as.ped.Barbora Racková
V.  (2., 5.) Mgr .Hana Bendová,  as.ped. Lucie Křenková
VI. Mgr. Martina Boušková
VII.  (6.,7.) Mgr.Iveta Vaiglová 
VIII. Ivana Kiňová
IX.  Mgr. Ludmila Bašová

Třídy základní školy speciální
VI.C  Mgr. Alice Janišová,  as.ped. Hana Archelausová

Učitelé bez třídnictví
Ing.Karolína Poláková

Internát
Vychovatelka  –  Hana Renčová
Noční bezpečnostní pracovník – Marta Bukačová
Denní bezpečnostní pracovník –  Hana Archelausová

Provozní zaměstnanci
Ekonomka, personalistka, vedoucí ŠJ – Pavlína Täuberová
Hospodářka – Petra Šlincová Strnadová
Kuchařka – Jitka Dlouhá
Školník, preventista PO – Pavel Dlouhý
Uklízečka – Blanka  Bělochová