Pracovníci školy

Vedení školy
Ředitelka : Mgr.Bc. Iveta Krzáková
Zástupkyně ředitelky : Mgr.Bc. Iva Häuslerová

Poradní sbor
výchovná poradkyně – Mgr.Iveta Vaiglová
metodik primární prevence – Mgr.Martina Boušková
metodické sdružení pro 1.stupeň – Mgr.Alice Janišová
metodické sdružení pro 2.stupeň – Mgr.Ludmila Bašová
metodik environmentální výchovy – Mgr.Hana Bendová

Třídní učitelé
třídy základní školy praktické
III. (1., 3.) Bc. Barbora Králová, Dis., as.ped. Milena Adámková
IV. Mgr. Alice Janišová, as.ped. Bc. Radka Šauerová
V. (2., 5.) Mgr .Hana Bendová, as.ped. Lucie Křenková
VI. Mgr. Iveta Vaiglová
VII. Ivana Kiňová
VIII. Mgr. Ludmila Bašová
IX. (8.,9.) Mgr. Martina Bouškovátřídy základní školy speciální
VI.C Mgr..Silvia Markovičová, as.ped. Hana Archelausová

Učitelé bez třídnictví
Mgr. Romana Wolfová

Internát
I.výchovná skupina – Hana Renčová

Noční bezpečnostní pracovník – Marta Bukačová
Denní bezpečnostní pracovník – Hana Archelausová

Ostatní zaměstnanci
vedoucí školní jídelny a ekonomka : Pavlína Täuberová
hospodářka: Petra Šlincová Strnadová
kuchařka: Jitka Dlouhá
školník: Pavel Dlouhý
uklízečka: Lucie Baranová