Pracovníci školy

Vedení školy
Ředitelka :   Mgr.,Bc. Iveta Krzáková
Zástupkyně ředitelky :  Mgr.,Bc. Iva Häuslerová

Poradní sbor
výchovná poradkyně,– Mgr. Iveta Vaiglová
metodik primární prevence  – Mgr. Martina Boušková
metodické sdružení pro 1.stupeň – Mgr. Alice Janišová
metodické sdružení pro 2.stupeň – Mgr. Ludmila Bašová
metodik environmentální výchovy – Mgr. Hana Bendová

Třídní učitelé
Třídy základní školy praktické
III..  (1., 3.) Mgr. Hana Bendová,  as.ped. Lucie Křenková
IV. (2.,4.,6..S) Lucie Svobodová.,  as.ped. Bc. Radka Šauerová
V.  (5.,8,S) Bc. Barbora Králová, Dis.,  as.ped.Andrea Adamcová
VI. Mgr. Ludmila Bašová
VII. Mgr. Martina Boušková
VIII. Mgr. Iveta Vaiglová 
IX. Ivana Kiňová

Třídy základní školy speciální
VI.C  Mgr. Alice Janišová,  as.ped. Hana Archelausová, Alexandra Miklošová

Učitelé bez třídnictví
Ing. Karolína Poláková

Internát
I.výchovná skupina  –  Hana Renčová
Noční bezpečnostní pracovník – Marta Bukačová
Denní bezpečnostní pracovník –  Hana Archelausová

Provozní zaměstnanci
Ekonomka, personalistka, vedoucí ŠJ – Pavlína Täuberová
Hospodářka – Petra Šlincová Strnadová
Kuchařka – Jitka Dlouhá
Školník, preventista PO – Pavel Dlouhý
Uklízečka – Blanka  Bělochová