Pracovníci školy

vedení školy
Ředitelka : Mgr.Bc. Iveta Krzáková
Zástupkyně ředitelky : Mgr.Bc. Iva Hauslerová

poradní sbor
výchovná poradkyně – Mgr.Iveta Vaiglová
metodik primární prevence – Mgr.Martina Jurdová
metodické sdružení pro 1.stupeň – Mgr.Alice Janišová
metodické sdružení pro 2.stupeň – Mgr.Ludmila Bašová
metodik environmentální výchovy – Mgr.Hana Bendová

třídní učitelé
třídy základní školy praktické
I. (1., 4.S) Barbora Batovcová, Dis., as.ped. Monika Vávrová
II. (2.,3.) Mgr.Alice Janišová, as.ped. Bc.Radka Šauerová
IV. (4., 5.) Mgr.Hana Bendová 
VI. Ivana Kiňová
VII. Mgr.Martina Jurdová
VIII. Mgr.Iveta Vaiglová
IX. (9., 9.S, 7.S) Mgr.Ludmila Bašová

třídy základní školy speciální
IV.C Mgr..Silvia Markovičová, as.ped. Hana Archelausová 

učitelé bez třídnictví
Alekos Kanakudis

internát
I.výchovná skupina – Hana Renčová

Noční bezpečnostní pracovník – Marta Bukačová
Denní bezpečnostní pracovník – Hana Archelausová

ostatní zaměstnanci
vedoucí školní jídelny a ekonomka : Pavlína Täuberová
hospodářka : Monika Vávrová
kuchařka: Jitka Dlouhá
školník: Pavel Dlouhý
úklid zajišťují: Marie Serýnová 
     
                      Karolína Krzáková