Pracovníci školy

Vedení školy
Ředitelka : Mgr.Bc. Iveta Krzáková
Zástupkyně ředitelky : Mgr.Bc. Iva Häuslerová

Poradní sbor
výchovná poradkyně – Mgr.Iveta Vaiglová
metodik primární prevence – Mgr.Martina Jurdová
metodické sdružení pro 1.stupeň – Mgr.Alice Janišová
metodické sdružení pro 2.stupeň – Mgr.Ludmila Bašová
metodik environmentální výchovy – Mgr.Hana Bendová

Třídní učitelé
třídy základní školy praktické
II. (1.,2.,5.S) Bc.Barbora Králová Dis., as.ped. Monika Vávrová
III. (3.,4.) Mgr.Alice Janišová, as.ped. Bc.Radka Šauerová
V.    Mgr.Hana Bendová 
VI.   Ivana Kiňová
VII.  Mgr.Ludmila Bašová
VIII. Mgr.Martina Jurdová
IX. (9.,9.s.,10.S)  Mgr.Iveta Vaiglová, as.ped. Lucie Křenková

třídy základní školy speciální
V.C (5., 7.,8.,9.) Mgr. Silvia Markovičová, as.ped. Hana Archelausová 

Učitelé bez třídnictví
Bc. Alekos Kanakudis

Internát
I.výchovná skupina – Hana Renčová

Noční bezpečnostní pracovník – Marta Bukačová
Denní bezpečnostní pracovník – Hana Archelausová

Ostatní zaměstnanci
vedoucí školní jídelny a ekonomka : Pavlína Täuberová
hospodářka: Petra Šlincová Strnadová
kuchařka: Jitka Dlouhá
školník: Pavel Dlouhý
úklid zajišťují: Marie Serýnová 
                   Pavlína Täuberová