Vítáme Vás na stránkách Základní školy praktické, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvkové organizace

LISTOPAD

2.11. ředitelské volno z organizačních důvodů
8.11. projektové odpoledne „“Sportovní odpoledne“
9.11. SŠ stavební Teplice – beseda k volbě povolání, IX.,VIII., 6. vyuč. hodina
9.11. projektové odpoledne „Tvoření z přírodnin-mandaly“
9.11. projektové odpoledne „Keramika“
20.11. účast v projektu „Bubnovačka – akce proti násilí na dětech“
22.11. beseda ÚP Teplice, 9.00 , VIII., IX.
22.11. projektové odpoledne „Vánoční psaní“
22.11. projektové odpoledne „Vánoční dílna“
23.11. beseda „Šikana“, 2. vyuč. hodina, třídy – V., S,
beseda „Nebezpečí internetu, počítačová kriminalita“, 2. vyuč. hod., žáci 2.st.,
24.11. projektové odpoledne „Sportovní odpoledne“, internát
28.11. projektové odpoledne „Keramika“, internát
——————————————————————————————-
5.12. projektové odpoledne „Mikulášská nadílka“, internát
6.12. třídní schůzky,14.30 h.
7.12. divadelní představení „Putování za vánoční hvězdou“, Mě. divadlo Bílina, 10.00, žáci 1.st.

Probíhající projekty
Podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociál. znevýhod. žáků ve škole
Oper. program J.A.Komenský
Svět objevů, pokusů a vynálezů – vynález telefonu
Hrady a zámky ČR v pověstech a bájích – žáci 1. st.
Kamarádství bez hranic – S úrazy si nechci hrát, nejsem jejich kamarád
Ten dělá to a ten zas tohle -truhlář (VI.-IX.)
EVVO – Předcházení vzniku odpadků

Výsledky voleb do školské rady dne 21. 9. 2023
Členem školské rady za pedagogické pracovníky
byla zvolena Mgr. Alice Janišová.
Členem školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků
byla zvolena paní Klára Gabčová

Přihlášení žáků do školy (platí pro všechny ročníky)
Žáky do školy je možné přihlašovat během celého školního roku.

Jediným kritériem přijetí je doporučení školského poradenského zařízení k zařazení dítěte do školy zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona.

Kontaktní osoba :  Mgr.,Bc.Iveta Krzáková, ředitelka školy
Telefon :  417 820 168

Město Bílina

Město Bílina finančně podporuje pořádání oblastních soutěží pro žáky s mentálním postižením.