Vítáme Vás na stránkách Základní školy praktické, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvkové organizace

Sdělení zákonným zástupcům žáků
Dne 27.9. mají žáci ředitelské volno. V úterý 28.9. je státní svátek. Do školy přijdou žáci ve středu 29.9.

Výsledek voleb do školské rady dne 21. 9. 2021
Členem školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků byla zvolena paní Žaneta Mrváňová.

ZÁŘÍ

10.9. cvičení v přírodě
20.9. dopravní hřiště, Bílina, 9.30 h., žáci – 1. stupeň
21.9. „Den s energií“, Mírové náměstí, Bílina
Výstavní síň v Bílině – 110 let bílinské radnice
22.9. „Lanové centrum, Osek., internát
27.9. ředitelské volno
30.9. beseda ÚP Teplice, vycházející žáci

4.10. Den zvířat
– projektové dny 4.- 8.10. – téma „Potravní řetězec“

Probíhající projekty : Nebuď cizincem ve svém městě
Od pohádky k pohádce
Bezpečně do školy, bezpečně ze školy
Zničíš, poškodíš – zaplatíš

Termíny konání voleb do školské rady

1.kolo 7. 9. 2021
8.00 – 14.30 h. – navržení kandidátů na členství ve školské radě za zákonné zástupce nezletilých žáků
Vzhledem k opatřením a z hygienických důvodů je možné využít některé z možností odevzdání návrhů kandidátů:
• osobně – u vchodu do školy
• prostřednictvím dítěte – žáka školy
• elektronicky – e-mail: ivetakrzakova@zsbilina.cz

2. kolo 21. 9. 2021
7.30 – 14.00 h. – volby do školské rady pro zákonné zástupce nezletilých žáků

Vzhledem k opatřením a z hygienických důvodů – vhození volebních lístků do schránky před budovou školy za přítomnosti volební komise.

Zápis žáků do 1. ročníku
Žáky do 1.ročníku je možné přihlásit v průběhu měsíce května a června po telefonické domluvě. Při zápisu předloží zákonný zástupce rodný list dítěte.

Jediným kritériem přijetí je doporučení školského poradenského zařízení k zařazení dítěte do školy zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona.

Počet přijímaných žáků: 8

Kontaktní osoba :  Mgr.,Bc.Iveta Krzáková, ředitelka školy
Telefon :  417 820 168

Přihlášení žáků do školy (platí pro všechny ročníky)
Žáky do školy je možné přihlašovat během celého školního roku.

Jediným kritériem přijetí je doporučení školského poradenského zařízení k zařazení dítěte do školy zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona.

Kontaktní osoba :  Mgr.,Bc.Iveta Krzáková, ředitelka školy
Telefon :  417 820 168

Opatření v souvislosti s COVID 19

Informace o hygienických opatřeních ZDE
Distanční výuka ZDE
Postup školy v případě podezření na nákazu ZDE

Město Bílina

Město Bílina finančně podporuje pořádání oblastních soutěží pro žáky s mentálním postižením.