Vítáme Vás na stránkách Základní školy praktické, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvkové organizace

Informace pro zákonné zástupce
Žákům bude v pondělí 27.5. udělen jeden den ředitelského volna z organizačních důvodů.
Žáci přijdou do školy v úterý 28.5.2024.

Zápis žáků do 1. ročníku
Žáky do 1.ročníku je možné přihlásit v průběhu měsíců dubna až června po telefonické domluvě. Při zápisu předloží zákonný zástupce občanský průkaz a rodný list dítěte.
Jediným kritériem přijetí je doporučení školského poradenského zařízení k zařazení dítěte do školy zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona.

Počet přijímaných žáků : 8

Kontaktní osoba :  Mgr.,Bc.Iveta Krzáková, ředitelka školy
Telefon :  417 820 168

KVĚTEN
2.5. třídní schůzky, 14.30 h.
14.5. divadelní představení „Veselá pouť“, Městské divadlo Bílina, žáci 1. st.
15.5. „Bořeňská čarodějnice“, výtvarná část
16.5. návštěva Zookoutku – Poliklinika v Bílině, internát
21.5. „Psychosociální intervence“, Salesiani Teplice – VIII., IX. tř.
22.5. projektové odpoledne „Veselé experimenty II“
23.5. projektové odpoledne „Jízda na koloběžce“
27.5. ředitelské volno
30.5. zábavné odpoledne ke Dni dětí, internát
31.5. projektové dopoledne „Kamarádství bez hranic – Den dětí“

Probíhající projekty
Podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociál. znevýhod. žáků ve škole
Oper. program J.A.Komenský
Svět objevů, pokusů a vynálezů – dalekohled
Hrady a zámky ČR v pověstech a bájích – žáci 1. st.
Kamarádství bez hranic – Den dětí

Přihlášení žáků do školy (platí pro všechny ročníky)
Žáky do školy je možné přihlašovat během celého školního roku.

Jediným kritériem přijetí je doporučení školského poradenského zařízení k zařazení dítěte do školy zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona.

Kontaktní osoba :  Mgr.,Bc.Iveta Krzáková, ředitelka školy
Telefon :  417 820 168

Město Bílina

Město Bílina finančně podporuje pořádání oblastních soutěží pro žáky s mentálním postižením.