Vítáme Vás na stránkách Základní školy praktické, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvkové organizace

Zápis žáků do 1. ročníku
Žáky do 1.ročníku je možné přihlásit v průběhu měsíců dubna až června po telefonické domluvě. Při zápisu předloží zákonný zástupce občanský průkaz a rodný list dítěte.
Jediným kritériem přijetí je doporučení školského poradenského zařízení k zařazení dítěte do školy zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona.

Počet přijímaných žáků : 8

Kontaktní osoba :  Mgr.,Bc.Iveta Krzáková, ředitelka školy
Telefon :  417 820 168

ČERVEN
14.6. „Run and help“, Kyselka, 1. stupeň
Od 19.6. výuka pro všechny žáky do 11.40 h.
20.6. proj. dopol. „Kamarádství bez hranic“- ztvárnění projektu vzáj. pomoci
20.6. projektové odpoledne „Lanové centrum Osek“, internát
21.6. cvičení v přírodě
24.6. proj. dopoledne „Hrady a zámky ČR“ – 1. st. , „Ten dělá to a ten zas tohle“ -2. st.
25.6. exkurze – SBĚRNÝ DVŮR Bílina“
26.6. školní výlet
27.6. pohádková cesta „Po stopách viteálů“, 1. stupeň
27.6. proj. odpoledne „Rozloučení se školním rokem“, internát
28.6. vysvědčení

Probíhající projekty
Podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociál. znevýhod. žáků ve škole
Oper. program J.A.Komenský
Svět objevů, pokusů a vynálezů – dalekohled
Hrady a zámky ČR v pověstech a bájích – žáci 1. st.
Kamarádství bez hranic – Den dětí

Přihlášení žáků do školy (platí pro všechny ročníky)
Žáky do školy je možné přihlašovat během celého školního roku.

Jediným kritériem přijetí je doporučení školského poradenského zařízení k zařazení dítěte do školy zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona.

Kontaktní osoba :  Mgr.,Bc.Iveta Krzáková, ředitelka školy
Telefon :  417 820 168

Město Bílina

Město Bílina finančně podporuje pořádání oblastních soutěží pro žáky s mentálním postižením.