Vítáme Vás na stránkách Základní školy praktické, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvkové organizace

Zápis žáků do 1. ročníku
Žáky do 1.ročníku je možné přihlásit v průběhu měsíce května a června po telefonické domluvě. Při zápisu předloží zákonný zástupce rodný list dítěte.
Jediným kritériem přijetí je doporučení školského poradenského zařízení k zařazení dítěte do školy zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona.

Počet přijímaných žáků: 8

Kontaktní osoba: Mgr.,Bc.Iveta Krzáková, ředitelka školy
Telefon: 417 820 168

KVĚTEN

2.5. projektové odpol.„ Den matek“, III.,IV. tř.
4.5. třídní schůzky 14.30 h.
5.5. Den Slunce – proj. dopol. „ Hra se stíny“
6.5. ředitelské volno
11.5. proj. odpoledne „Táborák“, internát
18.5. „Výtvarka za školou“ soutěž o Bořeňskou čarodějnici, žáci 2.st.(výběr)
19.5    divadelní představení „O Balince, dobrém štěněti, a třídě nízkých kamarádů“,  Městské divadlo, Bílina, žáci 1. st.
25.5. proj. odpoledne „ Výlet do Hrobčic“, internát
1.6. Oslava MDD – hry a soutěže na školním hřišti

Probíhající celoškolní projekty
Nebuď cizincem ve svém městě – úklid okolí školy
Od pohádky k pohádce – vyhodnocení
Bezpečně v kyber – kyberšikana

Přihlášení žáků do školy (platí pro všechny ročníky)
Žáky do školy je možné přihlašovat během celého školního roku.

Jediným kritériem přijetí je doporučení školského poradenského zařízení k zařazení dítěte do školy zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona.

Kontaktní osoba :  Mgr.,Bc.Iveta Krzáková, ředitelka školy
Telefon :  417 820 168

Opatření v souvislosti s COVID 19

Informace o hygienických opatřeních ZDE
Distanční výuka ZDE
Postup školy v případě podezření na nákazu ZDE

Město Bílina

Město Bílina finančně podporuje pořádání oblastních soutěží pro žáky s mentálním postižením.