Vítáme Vás na stránkách Základní školy praktické, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvkové organizace

V pátek 29. září mají žáci z organizačních důvodů
ředitelské volno.

Výsledky voleb do školské rady dne 21. 9. 2023
Členem školské rady za pedagogické pracovníky
byla zvolena Mgr. Alice Janišová.
Členem školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků
byla zvolena paní Klára Gabčová

ZÁŘÍ       

8.9. cvičení v přírodě
20.9. projektové odpoledne „Sportovní odpoledne, táborák“, internát
20.9. projektové odpoledne „Pohádkové luštění“
21.9. 2. kolo voleb do školské rady
22.9. „Den s energií“, 9.00.- 15.00 h., Mírové nám. Bílina
27.9. OVOV (sportovní den)
28.9. st. svátek Den české státnosti
29.9. ředitelské volno

Probíhající projekty
Podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociál. znevýhod. žáků ve škole
Oper. program J.A.Komenský
Svět objevů, pokusů a vynálezů – písmo, knihtisk
Hrady a zámky ČR v pověstech a bájích – žáci 1. st.
Kamarádství bez hranic
Ten dělá to a ten zas tohle – (VI.-IX.)
V souladu s přírodou (EVVO) – péče o školní zahradu
Recyklohraní (EVVO) – „Po stopách Plýtváka šatního“

Přihlášení žáků do školy (platí pro všechny ročníky)
Žáky do školy je možné přihlašovat během celého školního roku.

Jediným kritériem přijetí je doporučení školského poradenského zařízení k zařazení dítěte do školy zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona.

Kontaktní osoba :  Mgr.,Bc.Iveta Krzáková, ředitelka školy
Telefon :  417 820 168

Město Bílina

Město Bílina finančně podporuje pořádání oblastních soutěží pro žáky s mentálním postižením.