Vítáme Vás na stránkách Základní školy praktické, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvkové organizace

Zápis žáků do 1. ročníku
Žáky do 1.ročníku je možné přihlásit v průběhu měsíců dubna až června po telefonické domluvě. Při zápisu předloží zákonný zástupce občanský průkaz a rodný list dítěte.
Jediným kritériem přijetí je doporučení školského poradenského zařízení k zařazení dítěte do školy zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona.

Počet přijímaných žáků : 8

Kontaktní osoba :  Mgr.,Bc.Iveta Krzáková, ředitelka školy
Telefon :  417 820 168

DUBEN
3.4. „Florbal – společný trénink s bíl. florbalisty“, Zelená hala, internát
8.4. workshop „Modrotisk i jinak“, 10.45 h., Výstsavní síň, Mírové náměstí, žáci 1. st.
9.4. „Psychosociální intervence“, Salesiani Teplice – VIII., IX. tř.(1-.4.h.) (V rámci projektu -Podpora škol s nadpr. zast. soc. znevýh. žáků)
10.4. projektové odpoledne „Veselé experimenty“
16.4. Abilympiáda
17.4. návštěva kina – pohádka „Nerozlučná dvojka“, internát
19.4. projektové dopoledne „Pojďme léčit českou krajinu“, Lesy Sever, 2.-3.h.-1.st.
22.4. Den Země
25.4. beseda MP Bílina „Legální drogy a jejich rizika“, 9.00 – VIII., IX.
BeSiP, 9.00, žáci tříd: S.,III.,IV.
25.4. „Soutěžní odpoledne, opékání buřtů“, internát
26.4. projektové dopoledne „Pojďme léčit českou krajinu“ Lesy Sever, 2.-3. h.-2.st.

Probíhající projekty
Podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociál. znevýhod. žáků ve škole
Oper. program J.A.Komenský
Svět objevů, pokusů a vynálezů – hodiny
Hrady a zámky ČR v pověstech a bájích – žáci 1. st.
Kamarádství bez hranic – měsíc bezpečnosti
EVVO – Den Země

Přihlášení žáků do školy (platí pro všechny ročníky)
Žáky do školy je možné přihlašovat během celého školního roku.

Jediným kritériem přijetí je doporučení školského poradenského zařízení k zařazení dítěte do školy zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona.

Kontaktní osoba :  Mgr.,Bc.Iveta Krzáková, ředitelka školy
Telefon :  417 820 168

Město Bílina

Město Bílina finančně podporuje pořádání oblastních soutěží pro žáky s mentálním postižením.