Vítáme Vás na stránkách Základní školy praktické, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvkové organizace

ÚNOR
2.2.   pololetní prázdniny
7.2.   projektové odpoledne  „Valentýnské tvoření“
12.2.  projektové odpoledne „Dopraváček II“
13.2.  „Masopust“, Mír. náměstí, Bílina – žáci 1. st.
16.2.   OVOV –  Odznak všestrannosti olympijských vítězů,  sport. dopoledne
19. – 25. 2.  jarní prázdniny
15.2.  projektové odpoledne „Jarní keramika“   
27.2.  „Psychosociální intervence“, Salesiáni Teplice – žáci 2. st.
29.2.  besedy s MP Bílina – „Nebezpečí internetu“,  IV.,V.,S
                                          –  „Právní vědomí“ VI., VII., VIII. IX

Probíhající projekty
Podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociál. znevýhod. žáků ve škole
Oper. program J.A.Komenský
Svět objevů, pokusů a vynálezů – mikroskop
Hrady a zámky ČR v pověstech a bájích – žáci 1. st.
Kamarádství bez hranic – OVOV
Ten dělá to a ten zas tohle – prodavač (VI.-IX.)
EVVO – Recyklační výzva

Výsledky voleb do školské rady dne 21. 9. 2023
Členem školské rady za pedagogické pracovníky
byla zvolena Mgr. Alice Janišová.
Členem školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků
byla zvolena paní Klára Gabčová

Přihlášení žáků do školy (platí pro všechny ročníky)
Žáky do školy je možné přihlašovat během celého školního roku.

Jediným kritériem přijetí je doporučení školského poradenského zařízení k zařazení dítěte do školy zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona.

Kontaktní osoba :  Mgr.,Bc.Iveta Krzáková, ředitelka školy
Telefon :  417 820 168

Město Bílina

Město Bílina finančně podporuje pořádání oblastních soutěží pro žáky s mentálním postižením.