Vítáme Vás na stránkách Základní školy praktické, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvkové organizace

Sdělení zákonným zástupcům
Od středy 18.listopadu se žáci vracejí do školy. Začíná běžná výuka.


Mgr.,Bc.Iveta Krzáková, ředitelka školy

Sdělení zákonným zástupcům
Na základě rozhodnutí vlády je škola od 2.listopadu uzavřena. Výuka bude probíhat distančním způsobem – na dálku. Zákonní zástupci budou třídními učiteli telefonicky informováni o termínech vyzvedávání a odevzdávání domácích úkolů. Po celou dobu výuky na dálku budou třídní učitelé se zákonnými zástupci v telefonickém kontaktu.

Výuka je pro všechny žáky povinná. Proto žádám zákonné zástupce o spolupráci s třídními učiteli a o dodržování stanovených termínů.

Za spolupráci při realizaci výuky na dálku všem děkuji.


Mgr.,Bc.Iveta Krzáková, ředitelka školy

Opatření v souvislosti s COVID 19

Informace o hygienických opatřeních ZDE
Distanční výuka ZDE
Postup školy v případě podezření na nákazu ZDE

Město Bílina

Město Bílina finančně podporuje pořádání oblastních soutěží pro žáky s mentálním postižením.