Vítáme Vás na stránkách Základní školy praktické, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvkové organizace

Informace pro zákonné zástupce
Žákům bude ve čtvrtek 8.června a v pátek 9.června uděleno ředitelské volno.
Žáci půjdou příští týden do školy naposledy ve středu 7.června. Do školy přijdou v pondělí 12.června.

Zápis žáků do 1. ročníku

Žáky do 1.ročníku je možné přihlásit v průběhu měsíce května a června po telefonické domluvě. Při zápisu předloží zákonný zástupce rodný list dítěte.

Jediným kritériem přijetí je doporučení školského poradenského zařízení k zařazení dítěte do školy zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona.

Počet přijímaných žáků : 8

Kontaktní osoba :  Mgr.,Bc.Iveta Krzáková, ředitelka školy
Telefon :  417 820 168

Červen
1.6. projektové odpoledne „Letní sporty“
2.6. projektový den, Šablony III, VI.C, IV.
2.6. oslava Dne dětí, ukončení v 11.40 H.
8.- 9.6. ředitelské volno (organizační důvody)
13.6. divadelní představení „O Palečkovi“, park Kyselka ,internát
15.6. projektové odpoledne „Malování křídou“
22.6. výlet „Zámecká zahrada, Teplice“, internát
23.6. cvičení v přírodě
26.6. „Námořníci v Pohádkáči“, Pohádkový les, žáci 1. stupně
29.6. sportovní dopoledne, soutěže, turnaje
30.6. vydání vysvědčení

Probíhající projekty
Šablony III
Národní plán doučování
Podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků
Nebuď cizincem ve svém městě – Ústecký kraj, hrady a zámky ČR
Hejbni kostrou – sportovní odpoledne, cvičení v přírodě, oslava Dne dětí
EVVO – zážitek z přírody

Přihlášení žáků do školy (platí pro všechny ročníky)
Žáky do školy je možné přihlašovat během celého školního roku.

Jediným kritériem přijetí je doporučení školského poradenského zařízení k zařazení dítěte do školy zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona.

Kontaktní osoba :  Mgr.,Bc.Iveta Krzáková, ředitelka školy
Telefon :  417 820 168

Opatření v souvislosti s COVID 19

Informace o hygienických opatřeních ZDE
Distanční výuka ZDE
Postup školy v případě podezření na nákazu ZDE

Město Bílina

Město Bílina finančně podporuje pořádání oblastních soutěží pro žáky s mentálním postižením.