Vítáme Vás na stránkách Základní školy praktické, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvkové organizace

Zápis žáků do 1. ročníku
Žáky do 1.ročníku je možné přihlásit v průběhu měsíce května a června po telefonické domluvě. Při zápisu předloží zákonný zástupce rodný list dítěte.
Jediným kritériem přijetí je doporučení školského poradenského zařízení k zařazení dítěte do školy zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona.

Počet přijímaných žáků: 8

Kontaktní osoba: Mgr.,Bc.Iveta Krzáková, ředitelka školy
Telefon: 417 820 168

ČERVEN

1.6. Oslava MDD 10.00 – 1.st.; 11,40 – 2.st.
5.6. Den ptačího zpěvu – poslech hlasů některých ptáků
20.6. „Cesta Pohádkovým lesem“ – žáci 1. st.
21.6. cvičení v přírodě
24.6. projektové dopoledne „Veselé zoubky“ – IV. V. IX. (5.r.),
„Základy první pomoci“ – VI., VII., VIII., IX.(9.)
24.6. školní výlet – VI.C, III. – Pohádkový les, Hrobčice
27.6. školní výlet – IV., V. – Pohádkový les, Hrobčice
27.6. projektové dopoledne„ Veselé zoubky“ – VI.C, III.
27.– 29.6. – školní výlety
28.6. sportovní dopoledne – žáci 1. st.
29.6. sportovní dopoledne – žáci 2. st.
23.–29.6. projekt – „Bezpečně na prázdniny“
30.6. vydání vysvědčení

Celoškolní projekt: „Nebuď cizincem ve svém městě“ – úklid okolí školy

Přihlášení žáků do školy (platí pro všechny ročníky)
Žáky do školy je možné přihlašovat během celého školního roku.

Jediným kritériem přijetí je doporučení školského poradenského zařízení k zařazení dítěte do školy zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona.

Kontaktní osoba :  Mgr.,Bc.Iveta Krzáková, ředitelka školy
Telefon :  417 820 168

Opatření v souvislosti s COVID 19

Informace o hygienických opatřeních ZDE
Distanční výuka ZDE
Postup školy v případě podezření na nákazu ZDE

Město Bílina

Město Bílina finančně podporuje pořádání oblastních soutěží pro žáky s mentálním postižením.