Vítáme Vás na stránkách Základní školy praktické, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvkové organizace

ŘÍJEN
4.10. Den zvířat, projektové dny 4.-8.10., téma „Potravní řetězec“
13.10. projektové odpol. „Sběr kaštanů“, internát
20.10. projekt „Od pohádky k pohádce“ – dílčí vyhodnocení
20.10. projektové odpoledne „Vyřezávání dýní“
20.10. Den stromů – sběr přírodnin – kaštanů, žaludů, poznávání stromů
25.-26.10. projekt ke vzniku ČSR – v jednotl. třídách
27.-29.10. podzimní prázdniny

Probíhající celoškolní projekty:
Desatero pro primární prevenci
Nebuď cizincem ve svém městě – informační gramotnost
Od pohádky k pohádce
Bezpečně v kyber – netolismus, sociální sítě

Zápis žáků do 1. ročníku
Žáky do 1.ročníku je možné přihlásit v průběhu měsíce května a června po telefonické domluvě. Při zápisu předloží zákonný zástupce rodný list dítěte.

Jediným kritériem přijetí je doporučení školského poradenského zařízení k zařazení dítěte do školy zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona.

Počet přijímaných žáků: 8

Kontaktní osoba :  Mgr.,Bc.Iveta Krzáková, ředitelka školy
Telefon :  417 820 168

Přihlášení žáků do školy (platí pro všechny ročníky)
Žáky do školy je možné přihlašovat během celého školního roku.

Jediným kritériem přijetí je doporučení školského poradenského zařízení k zařazení dítěte do školy zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona.

Kontaktní osoba :  Mgr.,Bc.Iveta Krzáková, ředitelka školy
Telefon :  417 820 168

Opatření v souvislosti s COVID 19

Informace o hygienických opatřeních ZDE
Distanční výuka ZDE
Postup školy v případě podezření na nákazu ZDE

Město Bílina

Město Bílina finančně podporuje pořádání oblastních soutěží pro žáky s mentálním postižením.