Vítáme Vás na stránkách Základní školy praktické, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvkové organizace

Zápis žáků do 1. ročníku
Žáky do 1.ročníku je možné přihlásit v průběhu měsíce května a června po telefonické domluvě. Při zápisu předloží zákonný zástupce rodný list dítěte.

Jediným kritériem přijetí je doporučení školského poradenského zařízení k zařazení dítěte do školy zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona.

Počet přijímaných žáků: 8

Kontaktní osoba :  Mgr.,Bc.Iveta Krzáková, ředitelka školy
Telefon :  417 820 168

Připravujeme – červen
1.6. Oslava Dne dětí – návštěva Pohádkového lesa, II., V.C
4.6. projektový den „První pomoc“, Šablony II, VIII. + V. tř
9.6. proj. odpoledne „Lanové centrum Osek“, internát
23.6. sportovní dopoledne pro 1. stupeň a spec. třídu
24.6. sportovní dopoledne pro 2. stupeň
25.6. cvičení v přírodě
218.-29.6. školní výlety
30.6. vydání vysvědčení

Přihlášení žáků do školy (platí pro všechny ročníky)
Žáky do školy je možné přihlašovat během celého školního roku.

Jediným kritériem přijetí je doporučení školského poradenského zařízení k zařazení dítěte do školy zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona.

Kontaktní osoba :  Mgr.,Bc.Iveta Krzáková, ředitelka školy
Telefon :  417 820 168

DUBEN
22.4. Den Země – projektový den– úklid školní zahrady
22.- 23. 4. projektové dny (Šablony II) „Výroba dárků ke Dni matek“, II., V.C
26.-27.4. projektové dny (Šablony II) „ Výroba dárků ke Dni matek“, III., V.
29.4. „Pálení čarodějnic“, proj. odpoledne, internát

KVĚTEN
7.5. a 14.5. ředitelské volno z organizačních důvodů

Sdělení zákonným zástupcům
Na základě rozhodnutí vlády probíhá od 12.4.2021 běžná výuka. Všichni žáci přijdou do školy.

Na základě rozhodnutí MŠMT je podmínkou účasti na vzdělávání testování žáků. Testování je pro žáky povinné.

Testování bude prováděno 2 x týdně. Jedná se o neinvazivní testy. Odběr vzorku je prováděn výtěrem z krajní části nosu. Odběr bude prováděn za asistence pedagogických pracovníků. V případě, že bude odebraný vzorek pozitivní, bude o této skutečnosti zákonný zástupce ihned telefonicky informován a vyzván k vyzvednutí dítěte.

Mgr.,Bc Iveta Krzáková, ředitelka školy

Opatření v souvislosti s COVID 19

Informace o hygienických opatřeních ZDE
Distanční výuka ZDE
Postup školy v případě podezření na nákazu ZDE

Město Bílina

Město Bílina finančně podporuje pořádání oblastních soutěží pro žáky s mentálním postižením.