Vítáme Vás na stránkách Základní školy praktické, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvkové organizace

BŘEZEN

13.3. divadelní představení. „Popelka“, Mě.divadlo Bílina,
žáci 1.st.,10.00 h.
13.3. projektové odpoledne „Inkoust, razítka“
15.3. projektové odpoledne „Míčové hry“
15.3. projektové odpoledne „Karneval“, internát
20.3. „Veselé zoubky“, workshop, 1.,2.,3.r.
22.3. projektové odpoledne „Stolní tenis“
23.3. návštěva Městské knihovny v Bílině, V. tř.
23.3. projektové odpoledne „Výroba čističky vody“
28.3. exkurze „Čistička odpadních vod “, Bílina, V.- IX. tř.

Probíhající projekty:
Šablony III
Národní plán doučování
Podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků
Nebuď cizincem ve svém městě – kraje ČR, hrady a zámky ČR
Hejbni kostrou – proj. odpoledne – míčové hry, stolní tenis
EVVO – Den vody

Přihlášení žáků do školy (platí pro všechny ročníky)
Žáky do školy je možné přihlašovat během celého školního roku.

Jediným kritériem přijetí je doporučení školského poradenského zařízení k zařazení dítěte do školy zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona.

Kontaktní osoba :  Mgr.,Bc.Iveta Krzáková, ředitelka školy
Telefon :  417 820 168

Opatření v souvislosti s COVID 19

Informace o hygienických opatřeních ZDE
Distanční výuka ZDE
Postup školy v případě podezření na nákazu ZDE

Město Bílina

Město Bílina finančně podporuje pořádání oblastních soutěží pro žáky s mentálním postižením.