Vítáme Vás na stránkách Základní školy praktické, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvkové organizace

Z Á Ř Í

1.9.  zahájení školního roku
9.9.  cvičení v přírodě
16.9. „Den s energií“ , 9.00 – 13.00, Mírové náměstí, Bílina

Celoškolní projekty:
„Nebuď cizincem ve své zemi“
(1.- 3.r. – hrady a zámky v okolí; 4. – 9. r. –  Praha)

EVVO  – „Vzkaz v láhvi“ –   využití  PET  láhví

Nabídka pracovního místa na dobu určitou (zástup za nemoc) – kuchařka
Potřebujeme kuchařku do školní jídelny od 10.října jako zástup za nemoc na dobu cca 2 měsíců. Jedná se o malou školní jídelnu, vaří  se 30 obědů denně.
V případě zájmu kontaktujte ředitelku školy na tel. 602 494 378.

Přihlášení žáků do školy (platí pro všechny ročníky)
Žáky do školy je možné přihlašovat během celého školního roku.

Jediným kritériem přijetí je doporučení školského poradenského zařízení k zařazení dítěte do školy zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona.

Kontaktní osoba :  Mgr.,Bc.Iveta Krzáková, ředitelka školy
Telefon :  417 820 168

Opatření v souvislosti s COVID 19

Informace o hygienických opatřeních ZDE
Distanční výuka ZDE
Postup školy v případě podezření na nákazu ZDE

Město Bílina

Město Bílina finančně podporuje pořádání oblastních soutěží pro žáky s mentálním postižením.