Vítáme Vás na stránkách Základní školy praktické, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvkové organizace

Sdělení zákonným zástupcům
Ve čtvrtek 17.11. je státní svátek.
V pátek 18.11. mají žáci ředitelské volno. Do školy přijdou v pondělí 21.11.

LISTOPAD

8.11. projektové odpoledne „Keramika plná skřítků“
9.11.projektové odpoledne „Hrátky s vědou“
11.11. „Projektový den“- polytechnická výchova-práce s kovem, Šablony III
17.11. státní svátek
18.11. ředitelské volno
24.11. besedy – MP Bílina, „Šikana“ 9.00 – IV.,V.,VI.C    
                                      „Právní vědomí“ 10.00 -VII.,IX.;  11.00 – VI.,VIII.
24.11. projektové odpoledne „Kyselka – krmení koz“, internát
25.11. „Projektový den – polytechnická výchova – práce s kovem“, Šablony III
28.11. „Vzpoura úrazům“ – projekt VZP, 8.00 – 9.30 1. st.; 10.00 – 11.30  2.st.
30.11. třídní schůzky,  14.30 h.

Probíhá:
Národní plán doučování
Šablony III (doučování, Projektové dny, tandemová výuka)
Podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků
Nebuď cizincem ve svém městě – kraje ČR
PPŠ – Hejbni kostrou – v rámci Tv – překážkové dráhy, sportovní soutěže
EVVO – sběr kaštanů

Přihlášení žáků do školy (platí pro všechny ročníky)
Žáky do školy je možné přihlašovat během celého školního roku.

Jediným kritériem přijetí je doporučení školského poradenského zařízení k zařazení dítěte do školy zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona.

Kontaktní osoba :  Mgr.,Bc.Iveta Krzáková, ředitelka školy
Telefon :  417 820 168

Opatření v souvislosti s COVID 19

Informace o hygienických opatřeních ZDE
Distanční výuka ZDE
Postup školy v případě podezření na nákazu ZDE

Město Bílina

Město Bílina finančně podporuje pořádání oblastních soutěží pro žáky s mentálním postižením.