Vítáme Vás na stránkách Základní školy praktické, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvkové organizace

Vážení zákonní zástupci,
na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu na všech školách screeningové antigenní testování na onemocnění COVID-19. Jedná se o testování z okraje nosu, které již všichni žáci znají.
Testování probíhá vždy v pondělí od 7,15 hodin. V případě, že nebude žák v pondělí přítomen, bude otestován první den příchodu do školy.

Mgr., Bc. Iveta Krzáková, ředitelka školy

L I S T O P A D   2 0 2 1

9.11.   prezentace uč. oborů, SŠ stavební Teplice (pob. Duchcov), 1. hod. vycházející žáci
13.11. Den laskavosti – úklid okolí školy
15.11. proj. odpoledne „ Keramika“, internát
16.11. projektové dopol. „Polytech. výchova –práce se dřevem“, Šablony III, VIII.tř.
17.11. st. svátek
24.11. proj. odpoledne  „Cvičme v rytmu“
29.11. proj. odpoledne „ Keramika“, internát
30.11. workshop „ Kdo jsem a čím budu“, 8.00 – 11.00, VIII., IX. tř., NC Bílina

Probíhající projekty : 
Nebuď cizincem ve svém městě – kresba a malba památných objektů
Od pohádky k pohádce  – O Rákosníčkovi, O dvanácti měsíčkách

Zápis žáků do 1. ročníku
Žáky do 1.ročníku je možné přihlásit v průběhu měsíce května a června po telefonické domluvě. Při zápisu předloží zákonný zástupce rodný list dítěte.

Jediným kritériem přijetí je doporučení školského poradenského zařízení k zařazení dítěte do školy zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona.

Počet přijímaných žáků: 8

Kontaktní osoba :  Mgr.,Bc.Iveta Krzáková, ředitelka školy
Telefon :  417 820 168

Přihlášení žáků do školy (platí pro všechny ročníky)
Žáky do školy je možné přihlašovat během celého školního roku.

Jediným kritériem přijetí je doporučení školského poradenského zařízení k zařazení dítěte do školy zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona.

Kontaktní osoba :  Mgr.,Bc.Iveta Krzáková, ředitelka školy
Telefon :  417 820 168

Opatření v souvislosti s COVID 19

Informace o hygienických opatřeních ZDE
Distanční výuka ZDE
Postup školy v případě podezření na nákazu ZDE

Město Bílina

Město Bílina finančně podporuje pořádání oblastních soutěží pro žáky s mentálním postižením.