Vítáme Vás na stránkách Základní školy praktické, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvkové organizace

Sdělení zákonným zástupcům

Od 8. června jsou možné individuální konzultace žáků 2.stupně (6. až. 9.ročník) ve škole a to vždy v pondělí až středu od 8,00 do 11,00 hodin po předchozí domluvě s třídním učitelem (tel.602 494 378). Zákonný zástupce musí podepsat prohlášení o bezinfekčnosti a o zvýšeném riziku nákazy. Žák musí mít při vstupu do školy roušku.

V této době bude také probíhat dodatečné hodnocení žáků za 1.pololetí, kteří nemohli být objektivně hodnoceni v řádném termínu. Zákonní zástupci těchto žáků budou telefonicky, popř. písemně, kontaktováni třídním učitelem. Zákonný zástupce musí podepsat prohlášení o bezinfekčnosti a o zvýšeném riziku nákazy. Žák musí mít při vstupu do školy roušku.

Závěrečné hodnocení žáků za 2.pololetí školního roku 2019/2020

Hodnocení bude vycházet :
1. Z podkladů pro hodnocení získaných ve 2.pololetí v době, kdy měl žák povinnost řádně docházet do školy (tj. do 10.března).
2. Podpůrně z podkladů pro hodnocení při vzdělávání na dálku (domácích úkolů).
3. Podpůrně z hodnocení výsledků žáka za 1.pololetí.

Při hodnocení budou zohledněny individuální podmínky každého žáka pro vypracovávání zadaných úkolů a jeho přístup k plnění povinností (vyzvedávání a odevzdávání zadané práce).

Žáci budou na vysvědčení hodnoceni známkou, žáci základní školy speciální slovně.

V případě hodnocení stupněm nedostatečný bude žák konat opravnou zkoušku.

Termíny pro vyzvednutí vysvědčení

Žáci 1.stupně (1.-5. ročník), žáci speciální třídy – IV.C  :  pondělí 29.6. v 8,00 hodin

Žáci 2.stupně (6.-9. ročník) : úterý 30.6. v 8,00 hodin

Žák musí mít při vstupu do školy roušku.

Mgr. Bc. Iveta Krzáková, ředitelka školy

Sdělení zákonným zástupcům
Od 1. června je možná přítomnost žáků 1.stupně (1. až. 5.ročník) ve škole. Zákonný zástupce musí žáka k této docházce přihlásit do 29.5. (telefon 602494378). Zákonný zástupce musí podepsat prohlášení o bezinfekčnosti a o zvýšeném riziku nákazy.

Mgr. Bc. Iveta Krzáková, ředitelka školy

Na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu je od středy 11.3. zrušena výuka a škola je pro žáky uzavřena.

Toto opatření platí do odvolání.

Domácí úkoly

Město Bílina

Město Bílina finančně podporuje pořádání oblastních soutěží pro žáky s mentálním postižením.