Naše škola

Vestibul

Šatny

Chodby

Třída s interaktivní tabulí 1

Třída s interaktivní tabulí 2

Třídy

Hudebna

Počítačová učebna

Keramická dílna

Školní dílny

Školní jídelna

Knihovna

Cvičná kuchyňka

Posilovna

Sociální zařízení dívčí šatny

Sociální zařízení chlapecké šatny

Šatna u tělocvičny

Tělocvična

Hřiště a dětské hřiště