Školní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně: Mgr. Iveta Vaiglová
Konzultační hodiny: pondělí 12:00 – 13:30 hod.

Školní metodička prevence: Mgr. Martina Boušková
Konzultační hodiny: úterý 12:45 – 13:45 hod., pátek 8:45 – 9:45 hod.

Program poradenských služeb na škole
Plán výchovného poradce
Preventivní program
Školní preventivní strategie 2019 – 2023
Školní preventivní strategie 2013 – 2018