Jídelna

Informace pro zákonné zástupce
• Ke stravování se žáci přihlásí prostřednictvím vyplněné přihlášky ke stravování, kterou odevzdá vedoucí školní jídelny.
• Strava se objednává a odhlašuje 24 hodin předem, jen ve výjimečných případech, např. při nemoci, tentýž den ráno a to do 8:00 hodin.
• Strávník má nárok první den nemoci si jídlo odnést v jídlonosiči domů, v ostatní dny na jídlo nárok nemá.
• Jestli-že má strávník zaplacené obědy, onemocní a stravu si řádně odhlásí, převádí se nárok na stravu na následují dny .
• Neodhlášená strava propadá.
• Obědy se vydávají od 12,00 do 14,00 hodin.

Ceny obědů
Seznam alergenů pro jídelní lístek
Jídelníček