Inovativní učení

Naše základní škola realizuje projekt s názvem Inovativní učení, registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0006516, podpořený z výzvy MŠMT č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I, operačního programu Jan Amos Komenský.

Projekt je zaměřen na:

  • vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ
  • inovativní vzdělávání žáků v základní škole

Doba realizace projektu: 1. 9. 2023 – 31. 8. 2025

Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti prostřednictvím vzdělávání pracovníků školy, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a zavádění inovativních metod výuky.

Tento projekt je spolufinancován EU.