Školská rada

Výsledky voleb do školské rady 24.10.2017

Členové školské rady

za pedagogické pracovníky Mgr. Alice Janišová
za zákonné zástupce nezletilých dětí: pan Petr Müller