Školská rada

Školská rada (působnost od 13.1.2021)

Členové školské rady
Předseda : Mgr. Vladimír Slavík (zástupce za zřizovatele)
Členové :
Mgr.Alice Janišová (zástupce za pedagogické pracovníky)
p. Martina Krylová (zástupce za zákonné zástupce nezletilých žáků)