Run and help

Dne 14.6.2024 se žáci 1. stupně zúčastnili charitativního běhu „RUN AND HELP“ na Kyselce. Pro děti byl připravený bohatý doprovodný program. Běželo se po vyznačené trati. Startovné bylo dobrovolné a bude využito ve prospěch handicapovaného chlapce z Bíliny.