To je zákon, kámo

12. 12. 2019 proběhl ve škole návazný program „To je zákon, kámo“ k protidrogovému vlaku.
Podstatou návazného programu je rozšíření a upevnění právního vědomí žáků a právních důsledků s nimi souvisejících. Žáci byli rozděleni do skupin, každý ve skupině dostal nějakou funkci a po opětovném zhlednutí příběhu z protidrogového vlaku společně diskutovali nad zadanými otázkami. Vysvětlili si pojmy trestný čin a přestupek, dozvěděli se spoustu nových zajímavých informací.
Protože program žáky velice zaujal, všichni se pěkně zapojili, konzultovali a odpovídali na zadané otázky.