Beseda

Vycházející žáky naší školy dne 22.11.2023 navštívily pracovnice Úřadu práce v Teplicích. Žáci byli seznámeni se základními znalostmi důležitými pro vstup do další životní etapy po ukončení základní školy. Vysvětlily žákům status studenta, do kdy jim platí a rozebraly možnosti žáků po ukončení ZŠ – pokračování ve vzdělávání, nástup do zaměstnání, popř. vstup do evidence ÚP. Upozornila na úskalí vstupu na trh práce – jak hledat zaměstnání, na co si dát pozor. Zdůraznily, že vstup do evidence ÚP je pro nezaměstnané dobrovolný, ale platba pojištění je povinná. Žáci pozorně poslouchali a závěrem se odhodlali i k otázkám. Beseda byla pro žáky velice užitečná.