Cvičení v přírodě

V úterý 21. 6. 2022 se konalo na naší škole cvičení v přírodě. Žáci celé školy rozděleni do družstev formou soutěže předvedli své znalosti i dovednosti z přírodovědy, zdravovědy , určování světových stran v přírodě, pravidel silničního provozu a také chování v krizových situacích.