Den dětí

Den dětí jsme oslavili na školním hřišti formou her a soutěží. Žáci chodili na „chůdách“, skákali v pytli, házeli míčky, přetahovali se, cvrnkali kuličky a nakonec opékali buřty. Za splnění úkolů je čekaly nejen sladké, ale i věcné odměny.
Projektový den se vydařil a všem se moc líbil.