EVVO – projektový den – Den stromů – sběr přírodnin

„Příroda nám nabízí rozmanité tvary a barvy v podobě plodů, semen a listů.“
V týdnu od 19. do 23. 10. 2020 si žáci jednotlivých tříd nasbírali přírodniny a pokusili se poskládat čtvercové mandaly, které si mezi sebou navzájem porovnali. Z fotografií vytvořených mandal uspořádali výstavku.