Malování na textil

Závěrem školního roku si žáci V. třídy zpestřili hodiny pracovního vyučování výrobou plážových tašek. Malování barvami a fixami na textil je moc bavilo a těší se, až s nimi půjdou poprvé k vodě.