Projekt VZPoura úrazům

28. 11. proběhl na naší škole Projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky VZPoura úrazům, který je zaměřen na prevenci úrazů a nehod u dětí a mladistvých. Tohoto projektu, který probíhal formou besedy, se zúčastnili všichni žáci školy.
Žáci se dozvěděli, jakým způsobem se mají chránit před možnými úrazy, které ochranné pomůcky mají používat, viděli videoukázky s příběhy ze života, při nichž může dojít k vážným úrazům, ptali se na zajímavé otázky, na které dostali ještě zajímavější odpovědi.