Projektové dopoledne – základy 1. pomoci

Umět dát první pomoc je velice důležité. S žáky jsme probrali základní pravidla první pomoci, říkali jsme si, jak přivolat pomoc, o stavech a výkonech zachraňujících život.
Žáci si pak sami na figuríně vyzkoušeli masáž srdce.