ŠŤěPán – 1. část (Salesiáni Teplice)

Program zaměřený na rozvoj komunikace, spolupráce a důvěry v třídním kolektivu. Žáci formou pohybových a herních aktivit pracují na podpoře zdravého sebevědomí a respektu ve skupině. Aktivity – představení žáků i vedoucích programu, vymezení pravidel, vytvoření jmenovek žáků i dospělých. Hry na vztahy kooperaci a respektování názorů druhých – rozdělení do skupin podle barevných víček – Vztahy v různých předmětech kolem nás, Co mám rád, Společné zájmy a záliby…