ŠTěPán – 2. část (Salesiáni Teplice)

Pokračování programu zaměřeného na rozvoj komunikace, spolupráce a důvěry v třídním kolektivu. Aktivity – představení žáků i vedoucích programu, zopakování pravidel, vytvoření jmenovek žáků i dospělých. Rozehřátí zapojením těla i mozku, uhodnutí téma dne podle indicií – komunikace. Ukázka a rozbor krátkého filmu, tvorba záchranné konstrukce ve skupinách, zkouška pádu záchranné konstrukce. Jak to cítím já – přiklánění se k odpovědím ano, ne, možná, dle názoru žáků. Hry s velkým psychomotorickým padákem, vyjádření pocitů z proběhlých aktivit.