Veselé zoubky

Projektová dopoledne s názvem „Veselé zoubky, která jsou pro žáky prvního stupně a jsou zaměřena na správnou péči o zuby a prevenci zubního kazu, probíhala v červnových dnech tohoto školního roku. K dispozici byl i výukový program na interaktivní tabuli, kde žáci plnili jednotlivé úkoly a odpovídali na otázky. Po ukončení dostali všichni balíček potřeb ke správnému čištění zubů.