VZPoura úrazům

V druhé polovině ledna se žáci 2. stupně zúčastnili projektu Všeobecné zdravotní pojišťovny VZPoura úrazům. Tento projekt je zaměřen na prevenci úrazů a nehod u dětí a mladistvých.
Dva ambasadoři na invalidních vozících seznámili žáky s jejich příběhy, životní situací, která u nich nastala a snažili se jim problematiku co nejvíce přiblížit. Žáci se dozvěděli nejen o stavbě páteře, ale jak je možné si ji poranit a jaké tato zranění mohou mít následky.
Mgr. Martina Jurdová